• Tổng đài dịch vụ công
  • Tìm hiểu pháp luật trực tuyến
  • Trung tâm hành chính công UBND tỉnh Đồng Nai
  • Tra cứu thông tin thửa đất trên ứng dụng IOS
  • Tra cứu thông tin đất đai trên Android
  • Đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2016

Tin tức hoạt động nội bộ

27/09/2017Tin hoạt động
Nhiều năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Đồng Nai coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc cải cách hành chính ngày càng ...