• Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
  • Tổng đài dịch vụ công
  • Thể lệ cuộc thi "“SÁNG TÁC BỘ ẢNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”
  • Tra cứu thông tin đất đai trên Android

Tin tức hoạt động nội bộ

09/03/2018Quản lý Đất đai
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Quyết định số ...