Navigate Up
Sign In
  • Cuộc thi "Sáng tác video clip bảo vệ môi trường"
  • Tra cứu thông tin thửa đất trên ứng dụng IOS
  • Tra cứu thông tin đất đai trên Android
  • Đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2016

Tin tức hoạt động nội bộ

24/03/2017Tài nguyên nước
Sáng ngày 22/3/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Lễ Mít tinh Ngày Nước thế giới 22/3 và Khí tượng thế giới 23/3/2017 trên địa ...

Một cửa điện tử

Đến tháng 3 , Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn

(Dịch vụ công trực tuyến)

Ứng dụng cộng đồng

Ứng dụng nội bộ