• Các hoạt động kỷ niệm tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giởi (05/06) và ngày đại dương thế giới (08/06)
  • Trung tâm hành chính công UBND tỉnh Đồng Nai
  • Tổ chức Ngày hội tái chế chất thải – trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2017
  • Cuộc thi "Sáng tác video clip bảo vệ môi trường"
  • Tra cứu thông tin thửa đất trên ứng dụng IOS
  • Tra cứu thông tin đất đai trên Android
  • Đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2016

Tin tức hoạt động nội bộ

08/06/2017Tin hoạt động
Mang đến Ngày hội càng nhiều chất thải sẽ nhận được càng nhiều quà tặng