Quản lý Đất đai

Vv thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể - dự án 3678m đường 3/2
Vv thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể - dự án 3678m đường 3/2
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể- 2.635m tại thị trấn Trảng Bom
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể- 2.635m tại thị trấn Trảng Bom
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể - 1.769m tại xã Phú Đông
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể - 1.769m tại xã Phú Đông
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể - 15.391m tại thị trấn Định Quán
thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia vấn xác định giá đất cụ thể - 15.391m tại thị trấn Định Quán
Thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể - 15.777m tại phường Tân Phong
Thông báo mời các đơn vị tư vấn tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể15.777m tại phường Tân Phong
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu dân cư tại phường Bửu Long, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu ...
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCN - Công ty Cổ phần Hiệp Đạt Đồng Nai
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCN - Công ty Cổ phần Hiệp Đạt Đồng Nai
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu dân cư, thương mại và dịch vụ tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án của Khu ...
Triển khai các quy định mới của UBND tỉnh Đồng Nai về diện tích tối thiểu được tách thửa và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nước thu hồi đất trên bàn tỉnh
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất ...
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng khu dân cư Long Hưng tại xã Long Hưng, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư tái định cư với khu dân cư đình Tân Lại tại phường Bửu Long, p.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân ...
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư tái định cư tại xã Hiệp Hòa, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân ...
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Chợ Đại Phước và khu phố thương mại tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh làm chủ đầu tư
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Chợ Đại Phước và ...
Lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất
Lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ - Công ty Cổ phần sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ - Công ty Cổ phần sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang
Previous 1 2 3 4 5  ... Next