Quản lý Đất đai

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư tái định cư với khu dân cư đình Tân Lại tại phường Bửu Long, p.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân ...
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân cư tái định cư tại xã Hiệp Hòa, Tp.Biên Hòa
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án khu dân ...
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Chợ Đại Phước và khu phố thương mại tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Minh làm chủ đầu tư
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Chợ Đại Phước và ...
Lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất
Lựa chọn đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ - Công ty Cổ phần sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ - Công ty Cổ phần sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia Khang
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử STNMT do mất GCN - Công ty CP Tam Đại Kim Đ,N
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử STNMT do mất GCN - Công ty CP Tam Đại Kim Đ,N
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ - Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (nay là Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai  - MTV Công ty TNHH)
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ - Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (nay là Tổng Công ty ...
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ- Trạm y tế phường Hòa Bình
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ- Trạm y tế phường Hòa Bình
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ - Công ty cổ phần cấu kiện bê tông DIC Miền Đông
Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Đồng Nai
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, ngày 28/12/2009, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3859/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự ...
Giải quyết hồ sơ tách thửa đối với một số trường hợp trong giai đoạn tạm ngưng tách thửa
Trong thời gian tạm dừng giải quyết tách thửa đất đã phát sinh một số trường hợp phải giải quyết tách thửa như chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng ...
Đăng ký đất đai xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu
Ngày 09/8/2017, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính - Nhà đất đã phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai, UBND xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu triển khai công tác ...
Thông báo: Công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Chi cục Quản lý đất đai
Căn cứ thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ...
Thông báo: Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách trợ cấp tết năm 2017
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách trợ cấp tết năm 2017 của Chi cục Quản lý đất đai
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ
Danh sách đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử STNTM do mất GCNQSDĐ
Previous 1 2 3 4 5  ... Next