Môi trường

Vai trò và tác động của tăng trưởng kinh tế đến môi trường
Tăng trưởng kinh tế thể hiện bằng sự tăng lên về số lượng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản xuất ra nó. Tăng trưởng kinh tế tạo điều ...
Tổ chức lớp đào tạo mạng lưới tuyên truyền viên bảo vệ môi trường
Nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các đơn vị, đoàn thể ký kết Chương trình liên tịch về ...
Tập huấn lấy mẫu Dioxin trong môi trường không khí xung quanh
Trong khuôn khổ dự án đánh giá môi trường và khắc phục ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Cơ ...
Hội nghị tổng kết công tác quản lý vận hành hoạt động quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Sáng ngày 31/5/2017, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý vận hành hoạt động quan trắc ...
Các hoạt động kỷ niệm tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giởi (05/06) và ngày đại dương thế giới (08/06)
Năm 2009, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã chọn ngày 08 tháng 06 hàng năm là Ngày Đại dương Thế giới. Việt Nam là ...
Quy định mới về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập ...
Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Ngày 18/11/2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định 155/2016/NĐ-CP được ...
Hội thảo Thoả thuận Paris về khí hậu và đóng góp  do quốc gia tự quyết định của Việt Nam
Sáng ngày 24/11/2016 tại Tp Hồ Chí Minh, được sự chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu phối hợp với ...
Hội thảo bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi
Đồng Nai được xem là “thủ phủ” chăn nuôi của cả nước với số lượng khoảng hơn 2.000 trang trại chăn nuôi, trong đó, các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ ...
Thông báo về Ngày hội tái chế chất thải năm 2016
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 7895/UBND-CNN ngày 31/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai phối hợp với ...
Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường
Ngày 09/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1570/QĐ-TTg phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.
Kết quả 05 năm (2011-2015) về thực hiện công tác phối hợp  hành động Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai
Sáng ngày 01/9/2016, tại Hội trường UBND tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị môi trường năm 2016
Kết quả 5 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh. Qua 4 năm đi vào hoạt động ...
Nguyên vật liệu phế thải: Xu hướng về thị trường mới tại Việt Nam
Cần thành lập thị trường nguyên vật liệu phế thải và phát triển nền công nghiệp tái chế cho nền kinh tế. Đây là khuyến nghị của các chuyên gia trong ...
Phát triển gạch không nung – Xu thế mới
Sản xuất gạch không nung tại Việt nam bước đầu đã có thành công. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu phát triển vật liệu xây không nung thay thế dần gạch ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next