Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
21/03/3017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
24/07/2917
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
03/02/2018
Môi trường
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2018
24/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Nghị quyết
Chính Phủ
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
17/01/2018
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của ngành điện lực tại Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành danh mục, nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính ngành nước tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giài quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố quy định tạm thời bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10/01/2018
Lĩnh vực khác
Công văn
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành "Hướng dẫn thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá và cập nhật thông tin về loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu bảo vệ"
25/12/2017
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
25/12/2017
Quản lý Đất đai
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Kết quả kiểm tra hiện trảng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom do doanh nghiệp An Phú Hưng làm chủ đầu tư
25/12/2017
Tin chỉ đạo điều hành
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2017 (đợt 2) của Sở Tài nguyên và Môi trường
16/12/2017
Khí tượng thủy văn
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN
16/12/2017
Khí tượng thủy văn
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
16/12/2017
Khí tượng thủy văn
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
16/12/2017
Khí tượng thủy văn
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định kỹ thuậ thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài khí tượng thủy văn
16/12/2017
Tài nguyên nước
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỵ thuật khảo sát, đo đạc Tài nguyên nước và đánh giá, dự báo Tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
16/12/2017
Khí tượng thủy văn
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
12/12/2017
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành danh mục, quy trình tiếp nhận , giải quyết và trả kết quả thủ tục đất đai của hộ gia đình, cá nhân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
12/12/2017
Tài nguyên nước
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới các công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh vả bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Đinh Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tỷ lệ 1:25.000 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11/12/2017
Cải cách hành chính
Thông tư
Chính Phủ
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
23/11/2017
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Bổ sung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành TNMT tỉnh Đồng Nai
23/11/2017
Môi trường
Công văn
UBND Tỉnh Đồng Nai
Danh mục đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20/11/2017
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về môi trường
25/10/2017
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
14/10/2017
Lĩnh vực khác
Quyết định
Chính Phủ
Ban hành Quy chế tiếp nhận,giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến
27/09/2017
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, cô chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
12/09/2017
Tài nguyên nước
Nghị định
Chính Phủ
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước
08/09/2017
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bố công khai dụ toán ngân sách được giao bổ sung năm 2017 của STNMT
21/08/2017
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
15/08/2017
Quản lý Đất đai
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
14/08/2017
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SKHCN tỉnh Đồng Nai
14/08/2017
Lĩnh vực khác
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
07/08/2017
Tài nguyên nước
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 64/2017/nq-hđnd ngày 7/7/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
24/07/2017
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1: 10.000; 1: 500.000; 1: 1.000.000
1 ...