Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
21/03/3017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
24/07/2917
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
12/12/2017
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành danh mục, quy trình tiếp nhận , giải quyết và trả kết quả thủ tục đất đai của hộ gia đình, cá nhân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
12/12/2017
Tài nguyên nước
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới các công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh vả bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện: Xuân Lộc, Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Đinh Quán, Tân Phú và thị xã Long Khánh tỷ lệ 1:25.000 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
11/12/2017
Cải cách hành chính
Thông tư
Chính Phủ
Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
23/11/2017
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Bổ sung thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành TNMT tỉnh Đồng Nai
23/11/2017
Môi trường
Công văn
UBND Tỉnh Đồng Nai
Danh mục đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20/11/2017
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về môi trường
25/10/2017
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
14/10/2017
Lĩnh vực khác
Quyết định
Chính Phủ
Ban hành Quy chế tiếp nhận,giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến
27/09/2017
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, cô chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
12/09/2017
Tài nguyên nước
Nghị định
Chính Phủ
Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác Tài nguyên nước
08/09/2017
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bố công khai dụ toán ngân sách được giao bổ sung năm 2017 của STNMT
21/08/2017
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các mức thu tại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
15/08/2017
Quản lý Đất đai
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
14/08/2017
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SKHCN tỉnh Đồng Nai
14/08/2017
Lĩnh vực khác
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
07/08/2017
Tài nguyên nước
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 64/2017/nq-hđnd ngày 7/7/2017 của hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
24/07/2017
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000; 1: 10.000; 1: 500.000; 1: 1.000.000
24/07/2017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết qủa quan trắc nước dưới đất
24/07/2017
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
12/07/2017
Cải cách hành chính
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thầm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
11/07/2017
Môi trường
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Thông báo thời gian nhận tác phẩm dự thi cuộc thi "Sáng tác video clip bảo vệ môi trường"
10/07/2017
Công nghệ thông tin
Qui định tạm thời
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công khai dự thảo đơn giá kiếm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
01/07/2017
Lĩnh vực khác
Nghị định
Chính Phủ
Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồng gen
01/07/2017
Quản lý Đất đai
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
30/06/2017
Cải cách hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành danh mục, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục dât đai của hộ gia đình, cá nhân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng
29/06/2017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc nước dưới đất
12/06/2017
Môi trường
Hướng dẫn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Triển khai các liệu hướng dẫn thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học
08/06/2017
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài chính
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
30/05/2017
Cải cách hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26/05/2017
Môi trường
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Thông báo thời gian tổ chức khóa đào tạo, tập huấn chứng chỉ quản lý CTNH tại Hà Nội
26/05/2017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
15/05/2017
Lĩnh vực khác
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Góp ý đôi với dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
05/05/2017
Lĩnh vực khác
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Tham gia cuộc thi "Tuồi trẻ Đồng Nai vì môi trường xanh lần 2"
25/04/2017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
24/04/2017
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
21/04/2017
Lĩnh vực khác
Công văn
UBND Tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch tổ chức Chương trình tìm kiếm sáng kiến,giải pháp Cải cách hành chính tỉnh Đồng nai năm 2017 với chủ đề "Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tế"
20/04/2017
Cải cách hành chính
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Xử lý các vướng mắc về TTHC liên quan đến đất đai
14/04/2017
Công nghệ thông tin
Công văn
UBND Tỉnh Đồng Nai
Triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ
31/03/2017
Cải cách hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoắc một phần thuộc lĩnh vự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30/1/2017
1 ...