Lĩnh vực khác

Ngày Thalassemia Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 8 tháng 5
“Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai nòi giống”
V/v phối hợp trong công tác công khai danh sách và xử phạt đối với các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về thời gian quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công.
V/v phối hợp trong công tác công khai danh sách và xử phạt đối với các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về ...
Ngày Thalassemia Thế giới 08/05
Bệnh tam máu bẩm sinh (TMBS)
Thông báo công khai tình hình đầu tư xây dựng. mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
Thông báo công khai tình hình đầu tư xây dựng. mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2020
Bán thanh lý đối với tài sản hư hỏng không còn sử dụng được của Trung tâm Công nghệ thông tin
Bán thanh lý đối với tài sản hư hỏng không còn sử dụng được của Trung tâm Công nghệ thông tin
tuyên truyền, phổ biến công tác triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.
tuyên truyền, phổ biến công tác triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ ...
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách được giao năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai
về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách được giao năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Thực hiện số hóa  hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc
Thực hiện số hóa hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của văn phòng Sở
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của văn phòng Sở
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của STNMT
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của STNMT
công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Chi cục Quản lý đất đai
công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Chi cục Quản lý đất đai
Previous 1 2 3 Next