Lĩnh vực khác

tuyên truyền, phổ biến công tác triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.
tuyên truyền, phổ biến công tác triển khai, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ ...
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin
về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách được giao năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai
về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách được giao năm 2020 của Chi cục Quản lý đất đai
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
Thực hiện số hóa  hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc
Thực hiện số hóa hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của văn phòng Sở
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của văn phòng Sở
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của STNMT
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của STNMT
công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Chi cục Quản lý đất đai
công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Chi cục Quản lý đất đai
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản (từ ngày 22/10 đến ngày 30/10/2018)
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản (từ ngày 22/10 đến ngày 30/10/2018)
Về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Kiểm định đất đai
Về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho Trung tâm Kiểm định đất đai
Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Chi cục Quản lý đất đai
Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Chi cục Quản lý đất đai
Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngon - chủ cơ sở chăn nuôi heo Cô Ngọc (lần đầu)
Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngon - chủ cơ sở chăn nuôi heo Cô Ngọc (lần ...
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2018 (đợt 1) của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2018 (đợt 1) của Sở Tài nguyên và ...
Previous 1 2 3 Next