Cải cách hành chính

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm ...
Previous 1 Next