Cải cách hành chính

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về công bố thủ tục hành chính ban ...
Triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải hành chính năm 2023
Ngay từ đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác ...
Hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Dịch vụ công mức độ 4)
Hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Dịch vụ công mức độ 4)
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022
Ngày 27/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính lĩnh vực ...
Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành chỉ tiêu về đơn giản hoá các quy định, thủ tục hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính ...
Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2022
Với mục tiêu tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, ...
Công khai số điện thoại hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường ...
Công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày ...
Góp ý phim tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Góp ý phim tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Đồng Nai đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06
Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai ...
Đồng Nai tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI năm 2022
Nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai, đồng thời lắng nghe các ...
Giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp trong thời gian chờ công bố thủ tục hành chính
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Luật bảo về Môi trường số 72/2020/QH14. Sau đó, Chính phủ ban hành Nghị định ...
Công bố chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về công bố chỉ số cải cách hành chính năm của ...
Công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục ...
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm ...
Previous 1 Next