Cải cách hành chính

Đồng Nai ban hành Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa để đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 về Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa ...
V/v triển khai Văn bản số 97/TCTCCTTHC ngày 12/11/2023 của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính
V/v triển khai Văn bản số 97/TCTCCTTHC ngày 12/11/2023 của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính
Video Hướng dẫn thủ tục cấp GCNQSDĐ
Video Hướng dẫn thủ tục cấp GCNQSDĐ
HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 93 NĂM “NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG” (15/10/1930 - 15/10/2023) VÀ 24 NĂM “NGÀY DÂN VẬN CẢ NƯỚC”
Hưởng ứng kỷ niệm 93 năm “Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng” (15/10/1930 -15/10/2023) và 24 năm “Ngày ...
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước
Ngày 14/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BTNMT về sửa đổi một số điều của ...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Ngày 27/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2312/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa ...
Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục ...
V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế thủ tục hành chính đính chính tên và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, đính chính tên trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế thủ tục hành chính ...
Sử dụng nền tảng “khảo sát, thu thập ý kiến” VNFORM để phục vụ việc khảo sát, thu thập ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm nhiệm vụ
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023 ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin ...
Triển khai thực hiện khảo sát ý kiến của người dân về về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của các đơn vị, địa phương
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về khảo sát mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính và tọa đàm chuyên đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2023
Ngày 28/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn cải cách hành chính và tọa đàm ...
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai
Vừa qua UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ thay thế trong ...
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 26/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 3787/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ về đẩy nhanh tiến độ xây dựng ...
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về công bố thủ tục hành chính ban ...
Triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải hành chính năm 2023
Ngay từ đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác ...
Hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Dịch vụ công mức độ 4)
Hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Dịch vụ công mức độ 4)
Previous 1 2 Next