Cải cách hành chính

V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế thủ tục hành chính đính chính tên và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, đính chính tên trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế thủ tục hành chính ...
Sử dụng nền tảng “khảo sát, thu thập ý kiến” VNFORM để phục vụ việc khảo sát, thu thập ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm nhiệm vụ
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023 ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin ...
Triển khai thực hiện khảo sát ý kiến của người dân về về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của các đơn vị, địa phương
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh về khảo sát mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính và tọa đàm chuyên đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2023
Ngày 28/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn cải cách hành chính và tọa đàm ...
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai
Vừa qua UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ thay thế trong ...
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 26/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 3787/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ về đẩy nhanh tiến độ xây dựng ...
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về công bố thủ tục hành chính ban ...
Triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác cải hành chính năm 2023
Ngay từ đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác ...
Hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Dịch vụ công mức độ 4)
Hướng dẫn tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Dịch vụ công mức độ 4)
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022
Ngày 27/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính lĩnh vực ...
Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành chỉ tiêu về đơn giản hoá các quy định, thủ tục hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính ...
Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2022
Với mục tiêu tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, ...
Công khai số điện thoại hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường ...
Công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày ...
Góp ý phim tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Góp ý phim tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
Đồng Nai đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06
Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai ...
Previous 1 2 Next