Tài chính

Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 1) của Văn phòng
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 1) của Văn phòng
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên ...
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước theo năm ngân ...
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của sở Tài nguyên ...
Thông báo Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV TMDV Gia Nguyễn Minh tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
Thông báo Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền ...
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 - Chi cục Quản lý đất đai
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 - Chi cục Quản lý đất đai
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá an toàn thông tin của hệ thống thông tin, cung cấp báo cáo về an toàn thông tin hàng năm thuộc nhiệm vụ “Duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021”
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đánh giá an toàn thông tin của hệ thống thông tin, cung cấp báo cáo ...
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, gia hạn bản quyền phần mềm và thiết bị thuộc nhiệm vụ "Duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021"
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, gia hạn bản quyền phần mềm và thiết bị thuộc nhiệm vụ ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư thay thế, gia hạn bản quyền phần mềm và thiết bị thuộc nhiệm vụ "Duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021"
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm ...
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đánh giá an toàn thông tin của hệ thống thông tin, cung cấp báo cáo về an toàn thông tin hàng năm thuộc nhiệm vụ "Duy trì hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021"
Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Đánh ...
Thông báo công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021
Thông báo công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021
Thông báo công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021
Thông báo công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2022 của Chi cục quản lý Đất đai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2022 của Chi cục quản lý Đất đai
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2022 của Chi cục quản lý Đất đai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao năm 2022 của Chi cục quản lý Đất đai
Previous 1 2 3 4 Next