Tài chính

Quyết định công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm kỹ thuật TNMT giao cho Văn phòng
Quyết định công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung tâm kỹ thuật TNMT giao cho Văn phòng
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn Phòng
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Văn Phòng
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2024 của Sở Tài nguyên và ...
Góp ý đối với điều chỉnh mức lương cơ sở đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 13/20219/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai
Góp ý đối với điều chỉnh mức lương cơ sở đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên ...
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (tài sản là máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của Nhà khách 71 tại phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (tài sản là máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật rẻ ...
GÓP Ý THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
GÓP Ý THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ DỰ BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG ...
Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thề để tính truy thu tiền thuê đất đối với khu đất của Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa
Phê duyệt lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thề để tính truy thu tiền thuê đất đối với khu đất của ...
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trưòng
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi ...
về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) của sở Tài nguyên và Môi trường
về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2) của sở Tài nguyên ...
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách đưọc giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc của sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách đưọc giao và phân bổ cho các đơn vị trực ...
về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 2) của Sở Tài nguyên và Môi trường
về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 ...
về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể cho Công ty TNHH Địa ốc Riverside Symphony chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) tại xã Long An, huyện Long Thành để sử dụng vào mục đích thực hiên dự án đầu tư Bến xe Long Thành.
về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể cho Công ty TNHH Địa ốc Riverside Symphony chuyển mục đích ...
Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đợt 2)
Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tài nguyên và ...
về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ Môi trường giao cho Văn phòng
về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Chi cục Quản lý đất đai và Chi ...
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khỏi điểm thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất Cụm Công nghiệp Long Giao tại thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khỏi điểm thực hiện ...
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2023 của Sở Tài nguyên và ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next