Tài chính

Quyết định việc lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu đất của Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo tại xã Hiệp Phước (nay là thị trấn Hiệp Phước) và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Quyết định việc lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với ...
Quyết định công bố công năm khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước 2023 của Trung Tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường giao cho Văn phòng
Quyết định công bố công năm khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước 2023 của Trung Tâm kỹ thuật Tài ...
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể đế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty cỗ phần Đầu tư PV2 do thay đối cơ cấu sử dung đất Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể đế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho ...
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Free Land thực hiện Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (đợt 1, đợt 2, đợt 4, đợt 5)
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với ...
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách ...
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện: Tư vấn Khảo sát, lập đề cương và dự toán kinh phí của Dự án “Lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Đồng Nai”
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện: Tư vấn Khảo sát, lập đề cương và dự toán kinh phí của Dự ...
Quyết định về việc lưa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê sử dụng đất cho Công ty cổ phần Địa ốc Thảo Điền đầu tư dự án Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú tại xã Phú Hội và thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc lưa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê sử dụng đất cho Công ty cổ phần ...
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) cho Văn phòng
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) cho Văn phòng
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tàỉ nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán ngân sách ...
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài nguyên ...
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty cổ phấn Phát triển hạ tầng An Hưng Phát thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Phưóc Tân tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho ...
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triên Xây dựng tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho ...
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng năm 2023 của Sở Tài nguyên và ...
Quyết định về việc lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Tổng Công ty Vĩnh Phú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho ...
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty cổ phần Địa ốc Tân Vạn thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại Tân Vạn tại phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho ...
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) và phân bổ ...
Previous 1 2 3 4 5  ... Next