Hủy Giấy chứng nhận

Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 296274 do UBND huyện Thống Nhất ( nay là huyện Trảng Bom) cấp ngày 18/9/2002
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 296274 do UBND huyện Thống Nhất ( nay là huyện Trảng Bom) cấp ngày 18/9/2002
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 243333 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 31/3/2017
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 243333 do Sở Tài ...
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 896054 được UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 31/10/1996
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 896054 được UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 31/10/1996
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 525762 cấp ngày 18/11/2015
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 525762 cấp ngày ...
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 518498 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 17/10/2016
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 518498 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày ...
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 159218 cấp ngày 19/5/2015
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 159218 cấp ngày ...
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 506309 cấp ngày 9/10/2018
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 506309 cấp ngày ...
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 822233 cấp ngày 09/8/2018
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 822233 cấp ngày ...
Quyết định về việc huỷ GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 878433 cấp ngày 11/09/2020
Quyết định về việc huỷ GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 878433 cấp ngày 11/09/2020
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 50080 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 16/11/2010
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 50080 do UBND huyện ...
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Huyện Xuân Lộc ( cũ) cấp ngày 08/5/1991
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Huyện Xuân Lộc ( cũ) cấp ngày 08/5/1991
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số G 895883 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 08/01/1997
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số G 895883 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 08/01/1997
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 824492 do sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/11/2016
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 824492 do sở Tài ...
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 786321 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 24/12/2010
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 786321 do UBND huyện ...
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 786322 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 24/12/2010
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 786322 do UBND huyện ...
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 957205 do UBND Thành phố Biên Hòa cấp ngày 28/11/2006
Quyết định huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 957205 do UBND Thành phố Biên Hòa cấp ngày 28/11/2006
Previous 1 2 3 4 5  ... Next