"Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng": Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021
05/05/2021
Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 06/5 được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 đã giúp đạt được những kết quả khích lệ về cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi trong chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Đối với nhu cầu con người, nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể và có vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc sống, sức khỏe (chuyển hóa, thải độc, vận chuyển dinh dưỡng và dưỡng khí, điều hòa thân nhiệt,…). Nước đồng thời cũng là yếu tố gây nên các bệnh lây nhiễm và các bệnh không lây nhiễm nếu việc cấp nước không tuân thủ đảm bảo an toàn - nước bị nhiễm bẩn. Dưới tác động của hoạt động biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài gây sạt lở ven sông suối, sạt lở đất núi làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tại các sông suối. Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, dân số, đô thị khiến nhu cầu về nước sạch ngày càng tăng, tình trạng sử dụng lãng phí,... cùng với việc xả thải không đúng quy định, ý thức bảo vệ nguồn nước của người dân hạn chế, tình trạng đổ rác tại đầu nguồn lưu vực, việc ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng cung cấp nước.

“Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta”

đây chính là thông điệp của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch

và vệ sinh môi trường năm 2021

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng” nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cấp nước sạch nông thôn, ý thức sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (Nguồn: Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Tổng cục Thủy lợi; http://ns.mard.gov.vn/)./.