Cung cấp file phát thanh tuyên truyền thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt
20/10/2021
Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch 5973/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025.

Nhằm triển khai đồng bộ việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục cung cấp các file ghi âm nội dung phát thanh tuyên truyền về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên hệ thống truyền thanh của địa phương (Các file ghi âm đính kèm tại link https://drive.google.com/drive/folders/1EqtCkr0YtQZ8NDTDtTu9q3TRvI5tEa2x hoặc truy cập, tải trực tiếp tài liệu tại website Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ https://stnmt.dongnai.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện hoặc liên hệ phòng Truyền thông cộng đồng - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường theo số điện thoại 0251.3829109./

Link tải  nội dung ghi âm phát thanh

Link tải văn bản

Chi cục Bảo vệ môi trường