Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình(
21/11/2007
Sáng nay, 22/11, ba đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã triển khai các hoạt động tại Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Đây là đợt kiểm tra đột suất nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy.
   Đoàn kiểm tra gồm cán bộ Thanh tra Môi trường và Tài nguyên nước (Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường); phòng kiểm soát ô nhiễm, phòng Công nghệ môi trường (Cục Bảo vệ Môi trường); phòng Bảo vệ tài nguyên nước (Cục Quản lý tài nguyên nước); Cục Cảnh sát Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương; đại điện chính quyền địa phương và Ban Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất.

Theo kế hoạch, các đoàn sẽ kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 82 đơn vị doanh nghiệp, khu công nghiệp, các làng nghề tại các địa phương nêu trên.

mfsdfjas

VPS