Thông báo Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV TMDV Gia Nguyễn Minh tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
19/05/2022
Thông báo Về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV TMDV Gia Nguyễn Minh tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
Trần Thanh Tuấn