NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC 22/5 NĂM 2022: “XÂY DỰNG MỘT TƯƠNG LAI CHUNG CHO MỌI SỰ SỐNG”
22/05/2022
Lần đầu tiên được thành lập bởi Ủy ban thứ hai của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối năm 1993, ngày 29/12 được chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Sau đó, vào tháng 12/2000, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỷ niệm việc thông qua văn bản của Công ước vào ngày 22/5/1992 đã tuyên bố ngày 22/5 hằng năm là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (IDB) với mục đích tăng cường sự hiểu biết và nhận thức của con người về các vấn đề đa dạng sinh học.

 

Năm 2022, Ban Thư ký Công ước đa dạng sinh học chọn chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học là "Xây dựng một tương lai chung cho tất cả sự sống" với mục đích tiếp tục xây dựng, tạo động lực và hỗ trợ trong khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu sẽ được thông qua tại Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc sắp tới COP15.

 

 

 

“Xây dựng một tương lai chung cho tất cả sự sống”:

Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2022

 

Việt Nam là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học cao, đặc biệt là đa dạng về loài. Theo báo cáo quốc gia lần thứ 6 đối với Công ước đa dạng sinh học (2019), Việt Nam có khoảng 51.400 loài sinh vật được xác định, bao gồm: khoảng 7.500 chủng vi sinh vật; khoảng 20.000 loài thực vật trên cạn và dưới nước; khoảng 10.900 loài động vật trên cạn; khoảng 2.000 loài động vật không xương sống và cá nước ngọt và hơn 11.000 loài sinh vật biển khác. Hàng năm, nhiều loài mới tiếp tục được phát hiện, nối dài danh lục các loài hiện có ở Việt Nam.

 

 

Đa dạng sinh học đến nay vẫn là thách thức cho sự phát triển bền vững. Đây cũng chính là nền tảng của sự sống mà chúng ta có thể xây dựng và khắc phục bằng các giải pháp tối ưu dựa trên những điều kiện của thiên nhiên, khí hậu, các vấn đề sức khỏe, an ninh lương thực, nguồn nước và sinh kế bền vững. Ngay bây giờ chúng ta cùng hành động để hướng đến tương lai, làm thay đổi thế giới bằng những tín hiệu tích cực cho thế hệ mai sau thông qua 22 hành động cụ thể như: dọn dẹp một khu vực xung quanh bạn; tham gia các dự án khôi phục hệ sinh thái; tôn trọng các loài động vật khi tham quan; giúp đỡ các loài động vật; ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh zoonotic từ động vật; tham gia các dự án trồng cây xanh; tiêu dùng có trách nhiệm, hạn chế tối đa phát sinh chất thải sinh hoạt, tích cực sử dụng vật dụng tái chế; tiết kiệm năng lượng, tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng đến; chia sẻ, quyên góp cho các tổ chức từ thiện những vật dụng không sử dụng đến; mua bán, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; kêu gọi không hút thuốc lá; xây dựng không gian sống xanh; kêu gọi các nhà máy, cơ sở sản xuất không xả chất thải hoá học ra môi trường; thay đổi một thói quen tiêu cực đối thói quen sử dụng nhựa dùng một lần; yêu cầu doanh nghiệp tìm nguồn có trách nhiệm; giảm thiểu chất thải; tìm hiểu về an toàn sinh học; hỗ trợ, ủng hộ các công ty sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; hỗ trợ các tổ chức môi trường hoạt động; nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học; kêu gọi mọi người cùng hành động; kỷ niệm Ngày Đa dạng sinh học.

 

Đa dạng sinh học là điều cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc của con người, chính đa dạng sinh học góp phần làm cho kinh tế thịnh vượng, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tập thể cho xã hội loài người (Nguồn: http://www.monre.gov.vn)./.

 

P.TTCĐ