Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất số AB 378737 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 06/04/2005
26/05/2022
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất số AB 378737 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 06/04/2005
Trần Thanh Tuấn