công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường cty Hưng nghiệp Fmosa
26/05/2022
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp phép môi trường cty Hưng nghiệp Fmosa

 

https://drive.google.com/file/d/1kDqdRZcwBpeR_oj7eZIZ2c1jlMCUalfi/view?usp=sharing

 

Mọi thông tin tham vấn đề nghị gửi mail về địa chỉ: tuanken1986@gmail.com

Trần Thanh Tuấn