công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cty Cp Cơ khí điện Lữ Gia
25/06/2022
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cty Cp Cơ khí điện Lữ Gia

 

https://drive.google.com/file/d/1tskgoUoV93MFV7iugd_fZCTb6OOCOjFj/view?usp=sharing

 

Mọi thông tin tham vấn đề nghị gửi mail về địa chỉ: tuanken1986@gmail.com

Trần Thanh Tuấn