công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cty Đình Ngọc
25/06/2022
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cty Đình Ngọc

 

/FileUpload/tintuc/files/GPMT%20%c4%90%c3%8cNH%20NG%e1%bb%8cC%20L%c3%81NG%20ME.pdf

 

 

Mọi thông tin tham vấn đề nghị gửi mail về địa chỉ: tuanken1986@gmail.com

Trần Thanh Tuấn