công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cty CP HI Việt Nam
25/06/2022
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cty CP HI Việt Nam

 

/FileUpload/tintuc/files/BC%20GPMT%20HI%20VN%20PDF.pdf

 

Mọi thông tin tham vấn đề nghị gửi mail về địa chỉ: tuanken1986@gmail.com

Trần Thanh Tuấn