công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy môi trường đối với cơ sở trại chăn nuôi heo giống quy mô 2.400 heo nái cty Nam Sơn
25/06/2022
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy môi trường đối với cơ sở trại chăn nuôi heo giống quy mô 2.400 heo nái cty Nam Sơn

 

https://drive.google.com/file/d/13E_k19Waiu-OWGYHV3Eh4W1Ulj8r-5Fh/view?usp=sharing

 

Mọi thông tin tham vấn đề nghị gửi mail về địa chỉ: tuanken1986@gmail.com

Trần Thanh Tuấn