Triển khai Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
04/10/2022
Ngày 29/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Nhằm kịp thời triển khai các quy định của UBND tỉnh và những nội dung cần lưu ý trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc tách thửa, hợp thửa đất cho đội ngũ công chức, viên chức, ngày 16/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ Hội nghị triển khai các quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho công chức, viên chức phụ trách giải quyết thủ tục hành chính có liên quan.

 

Tham dự Hội nghị có Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thường, chủ trì Hội nghị; Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh là báo cáo viên và  hơn 100 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; phụ trách Bộ phận một cửa các huyện, thành phố; Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện; các phòng đơn vị thuộc Sở.

 

 

Phó Giám đốc Sở Nguyễn Ngọc Thường chủ trì hội nghị

 

Hội nghị đã nghe ông Lê Thanh Tuấn triển khai Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh, gồm 11 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022 và thay thế Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 08/06/2020 của quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các quy định mới trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc tách thửa, hợp thửa đất như: Việc tách thửa đất phải gắn với thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai (khoản 4 Điều 3); điều kiện cụ thể để tách thửa, hợp thửa đất (Điều 4, 5); thẩm quyền cho phép tách thửa, hợp thửa đất (Điều 8),…

 

 

Ông Lê Thanh Tuấn triển khai Quyết định 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh

 

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và giải đáp một số vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong công tác tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn các huyện của tỉnh, thông qua đó giúp công chức, viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kịp thời giải quyết các phát sinh trong quá trình thực thi công vụ.

 

Phạm Cẩm Hồng