Sở Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống Công tác Dân vận của Đảng
20/10/2022
Ngày 14/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chương trình “Hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai hưởng ứng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022)”.

 

 

Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh

 

Kỷ niệm ngày truyền thống Công tác dân vận năm 2022 có sự tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường; bộ phận hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh các huyện; Đoàn viên thanh niên của Sở Tài nguyên và Môi trường .

 

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo công tác hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho người dân. Theo Ông Lê Thanh Tuấn, đây là dịp để người dân và doanh nghiệp được trực tiếp hướng dẫn giải đáp các khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tại đây, người dân và doanh nghiệp cũng sẽ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong ngày đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai không phát sinh nghĩa vụ tài chính như: đăng ký biến động do thay đổi thông tin người sử dụng từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân; gia hạn thời gian sử dụng đất; đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng ký thế chấp, xoá thế chấp).

 

 

Đoàn viên Thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người dân điền thông tin trên mẫu đơn khi thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

 

Chương trình sẽ diễn ra trong 02 ngày 14/10/2022 và 17/10/2022 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các huyện, thành phố. Hoạt động là hành động thiết thực của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; thể hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Chương trình tại một số đại điểm trên địa bàn tỉnh.

 

 

Bố trí nhân sự và thiết bị để giải quyết trực tiếp cho người dân

 

 

Hướng dẫn người dân thực hiện việc nợp hồ sơ trực tuyến

 

 

Trả kết quả cho người dân trong ngày

 

Phạm Cẩm Hồng