Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án " Khu dân cư dịch vụ Giang điền cty CP LDG
16/11/2022
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án " Khu dân cư dịch vụ Giang điền cty CP LDG

 

https://drive.google.com/file/d/1asZvVksej9MKIc1giqT56HHmjVrMsFLs/view?usp=share_link

Trần Thanh Tuấn