Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số c 667653 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 05/10/1995
22/11/2022
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số c 667653 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 05/10/1995
Trần Thanh Tuấn