Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá lại giá đất cụ thế để tính tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Bàu Xéo tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
13/12/2022
Thông báo công khai kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá lại giá đất cụ thế để tính tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư Bàu Xéo tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom
Trần Thanh Tuấn