Cục Quản lý Tài nguyên nước: Bàn giao trang thiết bị quan trắc nước cho 6 tỉnh, thành phố
20/12/2007
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý Tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo Quan trắc tài nguyên nước lưu vực sông Đáy - Nhuệ. Hội thảo nhằm nâng cao năng lực quan trắc nước nền lưu vực sông Đáy - Nhuệ cho cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Tây đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo dưỡng các trang thiết bị quan trắc nước.

Cán bộ Cục, các chuyên gia của dự án Quản lý chất lượng nước lưu vực sông Đáy - Nhuệ đã hướng dẫn các Sở chương trình quan trắc chất lượng nước như : lựa chọn điểm thu mẫu; thời gian và tần suất thu mẫu; cách lấy các loại mẫu nước. Tại Hội thảo Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Nguyễn Thái  Lai đã bàn giao thiết bị quan trắc gồm máy BOD, COD, TOA, GPS cho Sở Tài nguyên và Môi trường cho các tỉnh nêu trên. Các thiết bị này cũng đã được sử dụng thử nghiệm tại Hồ Tây.

Ý kiến đại diện các Sở đều cho rằng, hiện nay, chất lượng nước 2 con sông này đang chịu tác động mạnh của các hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt là chất thải của các khu công nghiệp, khu khai thác và chế biến, các điểm dân cư...  Các trang thiết bị quan trắc nước do Cục bàn giao sẽ giúp các địa phương sớm đưa ra đánh giá diễn biến môi trường để sớm có các giải pháp tổng thể và hữu hiệu nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.

                                            Theo www.monre.gov.vn