Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 226339 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 21/03/1997
10/01/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 226339 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 21/03/1997
Trần Thanh Tuấn