Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 014839 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 01/09/2005
10/01/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 014839 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 01/09/2005
Trần Thanh Tuấn