Quyết định hủy Danh sách các thửa đất nông nghiệp được cấp cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 920468 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 09/08/2008
10/01/2023
Quyết định hủy Danh sách các thửa đất nông nghiệp được cấp cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 920468 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 09/08/2008
Trần Thanh Tuấn