V/v thu gom, xử lý chất thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trong thời điểm các cơ sở, sản xuất kinh doanh vệ sinh thiết bị, nhà xưởng trước dịp tết Nguyên đán năm 2023
10/01/2023
V/v thu gom, xử lý chất thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường trong thời điểm các cơ sở, sản xuất kinh doanh vệ sinh thiết bị, nhà xưởng trước dịp tết Nguyên đán năm 2023
Trần Thanh Tuấn