V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất giấy phép môi trường đối với cơ sở " bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai"
10/01/2023
V/v công khai nội dung báo cáo đề xuất giấy phép môi trường đối với cơ sở " bệnh viện chấn thương chỉnh hình Sài Gòn - Đồng Nai"

 

https://drive.google.com/file/d/1Hl440kzFM0nEeI8y2BAMoFLFGe6RoaMD/view?usp=share_link

Trần Thanh Tuấn