Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
07/02/2023
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
Trần Thanh Tuấn