NGÀY ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ GIỚI 02/02/2023: “HÃY PHỤC HỒI ĐẤT NGẬP NƯỚC NGAY TỪ HÔM NAY - HƠN 35% DIỆN TÍCH ĐẤT NGẬP NƯỚC TỰ NHIÊN ĐÃ BỊ MẤT TRONG 50 NĂM QUA”
09/02/2023
Với sự tham gia của 172 quốc gia thành viên, Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là Hiệp ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế, góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn Thế giới”. Từ năm 1989, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar. Đất ngập nước được đánh giá là hệ sinh thái rất quan trọng bởi làm gia tăng sự đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì nguồn nước ngọt sẵn có, cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế thế giới,… Đất ngập nước duy trì sự sống, đảm bảo sự thịnh vượng, hạnh phúc và tồn tại của con người trên Trái Đất. Tuy nhiên, trong hơn 50 năm qua kể từ năm 1970 đã có trên 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất.

 

Trước thực trạng trên, Ban Thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2023 với chủ đề “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người cùng hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái.

 

 

 

Khu Ramsar Bàu Sấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên có diện tích 13.759ha, bao gồm 5.360ha đất ngập nước theo mùa và 151ha đất ngập nước thường xuyên. Khu vực Bàu Sấu không chỉ là ngôi nhà của cá sấu nước ngọt (hay còn gọi là cá sấu xiêm) mà còn tập trung rất nhiều loài động thực vật có tên trong sách đỏ Việt Nam và Thế giới

 

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 02/02/2023, cần tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước; đồng thời, kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước; tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023. Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của địa phương. Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học,… Các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 của các địa phương được đăng ký và đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org./.

P.TTCĐ