Thông báo công khai kết quả mua sắm Gói thầu: mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
22/02/2023
Thông báo công khai kết quả mua sắm Gói thầu: mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
Trần Thanh Tuấn