Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 302242 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 20/06/2002
13/03/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 302242 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 20/06/2002
Trần Thanh Tuấn