Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất số G 780430 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 28/02/1997.
13/03/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất số G 780430 do UBND huyện Xuân Lộc cấp ngày 28/02/1997.
Trần Thanh Tuấn