Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 496286 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 02/12/2009
13/03/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 496286 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 02/12/2009
Trần Thanh Tuấn