Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 496590 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 18/8/1998
13/03/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 496590 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 18/8/1998
Trần Thanh Tuấn