Thông báo kết quả điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đất của tầng 21 thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hoà, thành phố Biên Hoà do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Sơn An làm chủ đầu tư.
13/03/2023
Thông báo kết quả điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đất của tầng 21 thuộc dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hoà, thành phố Biên Hoà do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Sơn An làm chủ đầu tư.
Trần Thanh Tuấn