Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ờ tại dự án Khu dân cư Phú Gia tại phưòng Trảng Dài, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Phú Gia làm chủ đầu tư.
13/03/2023
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ờ tại dự án Khu dân cư Phú Gia tại phưòng Trảng Dài, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Phú Gia làm chủ đầu tư.
Trần Thanh Tuấn