Công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
13/03/2023
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, ngày 28/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông báo số 19/TB-STNMT về công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp (thay thế Văn bản số 111/STNMT-VP ngày 06/7/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

 

Việc tiếp nhận các thông tin, tin báo của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về hành vi sách nhiễu gây phiền hà, tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết công việc được thực hiện:

 

- Tiếp nhận thông tin qua đường dây điện thoại nóng

 

+ Trong giờ hành chính: qua số điện thoại 02513.857.757 (Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường).

 

+ Tất cả các giờ trong ngày: Bà Hồ Hoàng Tuyết - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; số điện thoại: 0915542054

 

  - Tiếp nhận, xử lý thông tin bằng văn bản, vật chứng, chứng cứ qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc trực tiếp đến trụ sở cơ quan: số 520 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc qua thư điện tử: vbstnmt@dongnai.gov.vn

 

  -  Tiếp nhận, xử lý thông tin qua phản ánh trực tiếp (gặp gỡ, trao đổi, cung cấp thông tin, chứng cứ…): Bà Hồ Hoàng Tuyết; chức vụ: Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Đính kèm thông báo:

 

/FileUpload/tintuc/files/ThuHTK19-VP_signed.pdf

Phạm Cẩm Hồng