Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất số K 608643 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 24/12/1997.
22/03/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất số K 608643 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 24/12/1997.
Trần Thanh Tuấn