Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
30/03/2023
Chiều ngày 17/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố danh mục và hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 27/12/2022. Tham dự buổi công bố có ông Nguyễn Ngọc Hưng- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đại diện các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư Giao thông và Vận Tải Công thương Văn hóa Thể thao và Du Lịch Tài chính Tư pháp Kho bạc Nhà nước tỉnh Công an tỉnh Báo Đồng Nai Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai UBND, Phòng TNMT các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

 

Chủ trì cuộc họp và phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Ngọc Hưng- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đồng Nai là một trong những địa phương công bố Quyết định ban hành quy định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sớm nhất cả nước. Việc lập và công bố hành lang bảo vệ nguồn nước là quy định của pháp luật, rất cần thiết quan trọng nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước; tránh tình trạng lấn, chiếm hành lang dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục và hành lang bảo vệ nguồn nước

 

Theo Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai, hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh quy định cụ thể đối với từng sông, suối, hồ chứa trên địa bàn 11 huyện, thành phố. Trên cơ sở danh mục này, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức cắm mốc hành lang bảo vệ. Việc cắm mốc phải có lộ trình cụ thể, trong đó, ưu tiên cắm mốc hành lang bảo vệ các sông, hồ khai thác nước cấp; sông, suối chảy qua khu đô thị, công nghiệp, khu dân đông dân cư.

 

Sau khi dự buổi công bố, đại diện UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã nhận 01 bộ sản phẩm gồm các bản đồ và báo cáo tổng kết, báo cáo thuyết minh của địa phương về lưu trữ và sử dụng trong công tác quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

 

Ông Hứa Quốc Bách, Phó Trưởng phòng Tài nguyên nước, khoáng sản

và Biến đổi khí hậu báo cáo tại Hội nghị.

 

Hà Thị Nhẫn