Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhuọng quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành do Công ty cỗ phần Đầu tư Bất động sản STC Golden Land làm chủ đầu tư
03/04/2023
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhuọng quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành do Công ty cỗ phần Đầu tư Bất động sản STC Golden Land làm chủ đầu tư
Trần Thanh Tuấn