công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án "Trang trại chăn nuôi và sản xuất vịt giống, quy mô 20.000.000 con/năm" của Công ty TNHH Nông nghiệp Bình An Phát.
17/07/2023
công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án "Trang trại chăn nuôi và sản xuất vịt giống, quy mô 20.000.000 con/năm" của Công ty TNHH Nông nghiệp Bình An Phát.
Trần Thanh Tuấn