Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyền nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty cố phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư
17/07/2023
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyền nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty cố phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư
Trần Thanh Tuấn