Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Free Land thực hiện Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (đợt 1, đợt 2, đợt 4, đợt 5)
08/09/2023
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Free Land thực hiện Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (đợt 1, đợt 2, đợt 4, đợt 5)
Trần Thanh Tuấn