Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể đế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty cỗ phần Đầu tư PV2 do thay đối cơ cấu sử dung đất Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
08/09/2023
Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể đế tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty cỗ phần Đầu tư PV2 do thay đối cơ cấu sử dung đất Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Tuấn