Quyết định việc lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu đất của Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo tại xã Hiệp Phước (nay là thị trấn Hiệp Phước) và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
13/09/2023
Quyết định việc lựa chọn đon vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu đất của Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo tại xã Hiệp Phước (nay là thị trấn Hiệp Phước) và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Tuấn