CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2023: “CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN”
02/10/2023
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm). Trong những năm qua, tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phát động hưởng ứng với nhiều hoạt động trọng tâm bảo vệ môi trường. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

 

 

Chủ đề hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới

sạch hơn năm 2023: “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn

 

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch…; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên toàn quốc; lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đồng thời phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tổ chức treo băng rôn, banner mang các khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng nội dung và thực hiện phát thanh tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh trong 03 ngày; đưa tin trên website Sở Tài nguyên và Môi trường, website Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Pano điện tử; tổ chức Lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh và tổ chức chương trình thu đổi chất thải lấy quà tặng hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn tại trường Đại học Đồng Nai vào ngày 17/9/2023.

 

Mỗi người dân hãy cùng chung tay hành động để góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” làm môi trường sống của chúng ta sẽ sớm trong xanh trở lại./.

 

P.TTCĐ