Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 085070 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 03/11/2000.
20/11/2023
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 085070 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 03/11/2000.
Trần Thanh Tuấn